Ord & Utveckling - Louise Ydremark

Energipsykologi

Lugn och acceptans

Energipsykologiska metoder används för att påverka negativa tankar och dåliga självbilder. Människor kan ofta hitta ett inre lugn genom dessa metoder. Det blir en slags acceptans av det som skett och försoning på en djup nivå. Att kunna förlåta andra och sig själv.

Läkning efter trauman och stress

Metoderna är framför allt EFT, Emotional Freedom Technique och TAT, Tapas Acupressure Technique. Både EFT och TAT används för att bryta ältande tankar och självklander. De ger skonsam bearbetning av svåra händelser och erbjuder verksam läkningsritual för traumatiska upplevelser.

På senare år har flera energipsykologiska metoder väckt intresse i USA, Storbritannien men också i Sverige. Man har i studier fått goda resultat vid traumabehandling med TAT.

EFT och TAT kan också läras ut som effektiv självhjälpsmetod för stresshantering.

Läs mer om TAT www.tatlife.com och EFT www.emofree.com.

 

blad från äppelträd

pil uppåt Uppåt

gren med äpplen

Ord & Utveckling

Louise Ydremark
Diplomerad gestaltterapeut, filosofie magister

Telefon: 0700-925 700
E-post: louise@ydremark.se

Besöksadress
Lilla Samuelsgården 1
521 98 Broddetorp

Se på Google Maps