Ord & Utveckling - Louise Ydremark

Gestaltterapi

Medveten närvaro

Målet i gestaltterapi är att öka din medvetna närvaro. Den ökade medvetenheten möjliggör att pröva nya val, eller att hålla kvar vid de gamla som du trivs med. Samtidigt handlar medveten närvaro om att bli mer medveten om hur man som människa förhåller sig till sig själv och sin omgivning. Man har kallat gestaltterapi för nuets psykologi.

Ordet Gestalt

Ordet gestalt kommer från tyskan och kan översättas till meningsfull helhet.

Ansvar – svara an

Målet för terapin är att bli medveten om hur och vad man gör. Hur man kan skapa mer tillfredställande alternativ och samtidigt lära sig acceptera och uppskatta sig själv och andra. Människan svarar anansvarar för sitt liv. Människan ses som en varelse som har den fria möjligheten att själv skapa mening i sitt liv.

Den paradoxala teorin om förändring

Det är inte strävan mot förändring som möjliggör förändring. Snarare är förändring möjlig när man accepterar det som är – när man accepterar sig själv som man är. Med acceptansen av sig själv och sin situation blir förändring möjlig.

Polariteter

Alla aspekter finns i oss människor. Vissa sidor har jag svårt att kännas vid, andra är jag mer bekväm med. Ett viktigt led i gestaltterapin är att arbeta med den gömda polariteten. Oftast visar vi en del av oss själva och har trängt undan motsatsen inom oss. Träning i synsättet både-och, snarare än antingen-eller.

Individ och grupp

Människan utvecklas alltid i relation till andra och sig själv. Gestaltterapin tar upp hur du kan få tillgång till hela ditt register som människa. När orden Jag och DuHär och Nu får vara utgångspunkt skapas kontakt.

Gestaltterapin var från början mest individinriktad. Tillämpningen i arbetsgrupper och på organisationsnivå ökar starkt.

Översikt psykoterapi

Humanistisk tradition

Gestaltterapin räknas in i den humanistiska traditionen och har varit öppen för många både östliga och västliga influenser.

Individen motiveras av en egen inre drivkraft mot växande och självförverkligande utifrån inneboende möjligheter. Växandet bidrar till ökad livskänsla och livsglädje.

Olikheterna mellan fälten av psykoterapi är många gånger stora, men de har även stora likheter. De olika fälten är inga isolerade öar utan har påverkat och påverkar fortfarande. Det som ändå skiljer de olika fälten åt är att det existerar skillnader i grundsynen på hur man ser på människa och psykisk hälsa/ohälsa.

pil uppåt Uppåt

två röda äpplen på en gren

Ord & Utveckling

Louise Ydremark
Diplomerad gestaltterapeut, filosofie magister

Telefon: 0700-925 700
E-post: louise@ydremark.se

Besöksadress
Lilla Samuelsgården 1
521 98 Broddetorp

Se på Google Maps

Ge mig kraft att acceptera
det jag inte kan förändra
mod att förändra det jag kan och
förstånd att inse skillnaden

AA sinnesrobönen;
Fransiscus av Assisi,1200-tal

blad från äppelträd