Ord & Utveckling - Louise Ydremark

Handledning

Handledning kan ske individuellt eller i grupp. Handledaren har särskild utbildning för detta och har naturligtvis tystnadsplikt.

Individuell handledning

Individuell handledning vänder sig till chefer och medarbetare från privat och offentlig sektor. Du arbetar med det som är mest angeläget för dig i ditt arbete.

Handledning hjälper dig att:

  • utveckla professionell och personlig kompetens
  • fokusera och få andrum – ett näringsställe som minskar stress,
  • arbeta med dilemman och utmaningar, ärenden och relationer i det yrkesmässiga sammanhanget samt att använda processen i gruppen.

Grupphandledning

Ord & Utveckling har uppdrag med grupphandledning vid flera skolor och lärcentra. Som ett led i kvalitetsutveckling och personalvård träffas arbetslagen i grupphandledning.

Detta är ett sätt att skapa reflexionsutrymme för medarbetarna. Genom gruppens samlade kompetens kan man få ny vinkel på det som är svårhanterligt i arbetet. Grupphandledning minskar utsattheten i arbetet och förebygger stress och utmattning.

pil uppåt Uppåt

blad från äppelträd

”Vill du vara snäll och tala om för mig, hur jag ska gå för att komma härifrån?”
”Det beror mycket på Vart du ska” svarade katten.

Caroll, Alice i Underlandet

gren med äpplen

Ord & Utveckling

Louise Ydremark
Diplomerad gestaltterapeut, filosofie magister

Telefon: 0700-925 700
E-post: louise@ydremark.se

Besöksadress
Lilla Samuelsgården 1
521 98 Broddetorp

Se på Google Maps