Ord & Utveckling - Louise Ydremark

Samtalsterapi

Varför samtalsterapi

Det finns många anledningar till att människor väljer att söka hjälp i samtalsterapi. Livskriser kan göra att en människa förlorar fotfästet och behöver hjälp för att komma vidare. Det kan också vara

  • Livskriser som följd av separation och sjukdom
  • Svårt i relationer
  • Svårt att sätta gränser hemma eller på jobbet
  • Brist på självtillit
  • Ångest eller en känsla av meningslöshet

Bitterhet eller stress kan också ge kroppsliga symtom. Man behöver då bryta gamla tankebanor och handlingsmönster. Samtalsterapi är ett verktyg för att kunna gå vidare.

Hur vi arbetar i samtalsterapin

I terapin bearbetas problem i livet idag. Problemen kan ha sitt ursprung långt tillbaka. Men det är i nuet problemen orsakar dig lidande och kan bearbetas.

För att bli medveten om hindrande tankemönster och för att hitta nya vägar arbetar vi med samtal och övningar. Bilder och drömmar kan också vara till hjälp. Kroppens signaler ges stor uppmärksamhet.

Gestaltterapi och energipsykologi

Ord & Utveckling arbetar med gestaltterapi och energipsykologi. Gestaltterapins utgångspunkt är att tidigare svåra upplevelser bildar oavslutade gestalter (figurer) som hindrar välbefinnandet idag.

Energipsykologiska verktyg kan användas i arbetet runt stress och för läkning av traumatiska upplevelser.

Livsglädje och självkänsla ökar när en människa svarar an – det vill säga ansvarar för sitt eget liv i nuet. Då är jag inte längre offer för det förflutna eller fången i någon annans uppfattning om hur jag borde bete mig eller känna.

Några samtal eller längre period

Första gången berättar du vad du vill ha hjälp med och om nuvarande livssituation. Några kommer för 5-10 gångers samtalsserie. För andra kanske terapin sträcker sig över längre tid.

Det vanligaste är att komma en gång/vecka eller varannan vecka.

Mottagningen är öppen 8-17.30 samt en kväll i veckan.

pil uppåt Uppåt

gren med äpplen

Ord & Utveckling

Louise Ydremark
Diplomerad gestaltterapeut, filosofie magister

Telefon: 0700-925 700
E-post: louise@ydremark.se

Besöksadress
Lilla Samuelsgården 1
521 98 Broddetorp

Se på Google Maps

Jag längtar hem till mig själv
Jag vill vara med i matchen
Jag tänker inte skämmas för att jag är jag.
Jag vill göra mer av mitt liv
Jag vill hellre dö levande än att leva som död
Jag vill stå upprätt och se rakt fram
Jag vill äntligen bli fri
Jag vill bli älskad och jag vill älska

Ur Skamfilad, G. Larsson

blad från äppelträd